Petitie

Wiertz Museum, Leopold Park … : Stop de vloedgolf van de kantoren van het Europees Parlement en de privatisering van de openbare ruimte

Gebruik makend van de herschikking van haar vertegenwoordigingsactiviteiten tijdens de renovatie van de « Caprice des Dieux”, heeft het Europees Parlement haar zinnen gezet op het park en het huis van Antoine Wiertz, grenzend aan het museum met dezelfde naam.

Wiertz die een grillige en surrealistische schilder was, ging er rond 1850 wonen. In zijn testament liet hij al zijn schilderijen na aan de Belgische Staat op voorwaarde dat zijn atelier gratis geopend bleef voor het publiek, en dat zijn huis jonge kunstenaars zou herbergen. Hendrik Conscience, de Vlaamse Victor Hugo, overleed er in 1883. De jonge Auguste Rodin maakte zijn debuut in een van de vele ateliers die in de buurt van de Meester geïnstalleerd waren.

Vandaag de dag zijn er vele kunstenaarsateliers met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor kantoren. Het Wiertz Museum en bijhorend park zijn beschermd en vormen een dijk tegen de enorme druk die door het Europees Parlement wordt uitgeoefend over de hele wijk van de Waversesteenweg en het Leopold park. Maar ze werden door de onverschillige overheid verwaarloosd. Nu heeft hun onverzadigbare buurman zijn zinnen gezet op het Wiertz eigendom: terwijl de troosteloze ‘Caprice des Dieux’ een “make over” poging zal ondergaan, zouden het huis van de schilder en zijn tuin de gezellige “place to be” worden voor de happy few.

Vandaag de dag zijn de veiligheidsmaatregelen hoe langer hoe meer gegeerd door de Europese instellingen en zullen ze sowieso een negatieve weerslag hebben op het Wiertz Museum, op de weinige overgebleven openbare ruimte en op de stedelijke diversiteit in deze buurt. Met de triomfantelijke terugkeer van het “Façadisme” die onlangs werd bevestigd door de hachelijke installatie van ‘Het Huis van de Europese geschiedenis’ in het voormalige Eastman Institute (Leopold Park), mogen we ons dan misschien ook verwachten aan 3 extra verdiepingen bovenop het huis van de schilder waarvan dan weer enkel de gevels bewaard worden?

Wij zijn degenen die nog steeds in de stad wonen en door haar bewoond worden. Wij met onze liefde voor Brussel, voor het Brusselse erfgoed, wij zijn de gebruikers van culturele plaatsen, de acteurs van het economische leven van de buurt en diegenen die er leven, wandelen en lopen. Wij willen thuis zijn in de weinige overgebleven openbare ruimte en musea hebben die voor iedereen open staan. Wij vragen de Belgische en Brusselse overheden om de administratieve vloedgolf en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen in het park en in de Leopoldswijk te stoppen.

We verzetten ons ten sterkste tegen de overname door de Europese administratie van het Wiertz Museum en de bijgebouwen. In plaats van het te verkopen aan het Europees Parlement (voor een symbolische euro !), vragen wij de Belgische regering om de wens en de wil van Antoine Wiertz te eerbiedigen door de heropening van zijn huis voor kunstenaars en door ervoor te zorgen dat het museum beter gepromoot wordt en toegankelijker wordt gemaakt.

• Association du Quartier Léopold

Ondertekenen hier!